Vítaný host

Přesvědčení, že právě Šumava je nejlepším místem pro hudbu, sdílejí už řadu let členové komorního orchestru MLP. Proto každoročně připravují nejen pro domácí obyvatele, ale i četné návštěvníky Šumavy letní koncertní cyklus klasické hudby. Skladbami mistrů baroka, klasicismu, ale i skladatelů nové doby rozeznívají originální prostory místních památek, zejména kostelů. Významně tak obohacují kulturní nabídku regionu v době vrcholící turistické sezóny.

MLP sdružuje přední interprety z řad Symfonického orchestru Českého rozhlasu a České filharmonie v Praze. Ke svým hu-debním produkcím na Šumavě tento desetičlenný komorní orchestr zve často a pravidelně špičkové sólisty, jako třeba houslistu Václava Hudečka, flétnisty Jiřího Stivína a jeho dceru Markétu nebo varhanici Markétu Schley Reindlovou.

Letos kromě sólistů - instrumentalistů v letním cyklu MLP významně zazáří mladé operní pěvecké hvězdy - sopranistka Gabriela Kopperová a basbarytonista Daniel Klánský, a to v exkluzivním koncertu v Kašperských Horách 14. července. Kopperovou příznivci opery a operety znají především z Divadla F. X. Šaldy v Liberci, dále z Hudebního divadla v Karlíně nebo Jihočeské opery. Klánský, pocházející ze známé hudebnické rodiny, se v poslední době čitelně prosadil hostováním na prknech Národního divadla v Praze. Kromě árií a duetů z oper W. A. Mozarta a CH. W. Glucka oba umělci zazpívají slavné du- chovní kompozice J. Haydna, F. Schuberta, Ch. Gounoda a C. Francka.

Posluchači tradičního koncertu MLP v kostele sv. Štěpána v Kvildě se letos mohou těšit zvláště na slavnostně zářivá sóla předního českého trumpetisty Miroslava Kejmara, který kromě kompozic barokních mistrů potěší melodiemi slavných muzikálových tvůrců, jako jsou Bernstein, Loewe nebo Gershwin. Orchestr MLP se svým letním cyklem letos poprvé zavítá do kostela Nejsvětější Trojice v oblíbeném

Pozvánka na letní koncerty komorního orchestru MLP 2019 na Šumavě šumavském letovisku Srní. Jako sólistku sem přivádí temperamentní flétnistku Markétu Stivínovou, která pochází ze známé pražské umělecké rodiny, a ve skladbách klasiků i mistrů nové doby znamenitě doby rozvíjí odkaz svého otce Jiřího Stivína. V koncertech v MLP kostelech sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic a Nanebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích pak dostane příležitost pro své umění znamenitý mladý violoncellista Eduard Šístek, který je už od roku 2011 členem České filharmonie a jako sólista se s nevšedním úspěchem účastní mezinárodních soutěží a festivalů včetně Pražského jara. Těžiště vystoupení v Dobré Vodě a Nezamyslicích bude spočívat zejména v interpretaci koncertů pro violoncello a orchestr A. Vivaldiho a G. Rossiniho.

Vrcholem letošního letního cyklu komorního orchestru MLP budou pochopitelně koncerty s houslovým virtuózem Václavem Hudečkem, které zazní v Třeboni a ve Stra- šíně na Šumavě a které letošní cyklus let- ních koncertů uzavřou. Budete mít příleži- tost v nich slyšet vytříbené famózní provedení slavného cyklu Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho a také podmanivé Pre- ludium ze suity Edwarda Griega Z časů Holbergových. Je třeba připomenout, že tradiční letní cyklus koncertů komorního orchestru MLP se na Šumavě koná díky všestranné podpoře spol. BELIMO.CZ a me- cenášské obětavosti rodiny Lucie a Ivara Mentzlových.

Na cyklus šumavských koncertů komor- ního orchestru MLP 2019 Vás srdečně zvou všichni účinkující, pořadatelé a podpo- rovatelé.