BIOGRAFIE


Kontrabasista Jiří Pellant v létě 2003 oslovil pět hudebníků, kamarádů, aby si zahráli pro své potěšení, a tak vznikl smyčcový komorní soubor Pellant Collegium (později Musica Lucis Praga). Od začátku roku 2019 se tento soubor představuje jako MLP komorní orchestr. Hlavní myšlenkou souboru je, aby hudba těšila jak muzikanty, tak posluchače. Členové MLP komorního orchestru jsou rovněž členy Symfonického orchestru Českého rozhlasu, České filharmonie a dalších předních uměleckých těles. MLP komorní orchestr má ve svém repertoáru převážně barokní skladby, ale vznikly i skladby napsané přímo pro tento soubor. Soubor vystupuje s významnými sólisty a sólových partů se často ujímají také jeho členové, zejména koncertní mistři České filharmonie - Miroslav Vilímec, violista Jan Mareček, violoncellista Eduard Šístek a kontrabasista Pavel Nejtek, a Symfonického orchestru Českého rozhlasu - Vlastimil Zeman, Jaroslav Bohdal a další.Je nám ctí spolupracovat s Václavem Hudečkem, Felixem Slováčkem jr., Markétou Stivínovou, Danielem Klánským, Lukášem Klánským, Miroslavem Kejmarem či Jiřím Stivínem.

Kayoko Fukuda Zeman

Narozená v Saitama, Japonsko. Hře na klavír se věnuje od čtyř let. Absolvovala Nihon University (Tokio), college of Art, department of music, obor klavír u profesorky Reitei Yoh. Láska k české hudbě jí přivedla k postgraduálním studiím v České republice, klavír u profesorů Rudolfa Bernatíka a Jan Novotného, cembalo u profesora Jaroslava Přikryla. V rámci Letní mezinárodní školy staré hudby Valtice a v Académie de Salbe v Praze absolvovala cembalové kursy. Opakovaně společně koncertovala s trumpetistou Markem Zvolánkem a spolupracovala s japonskými pěveckými sbory, koncertujícími v Čechách (např. Wadachi). 

Mgr. Markéta Stivínová

Dcera flétnisty, multiinstrumentalisty, skladatele Jiřího Stivína, a sestra dalších sourozenců věnujících se hudbě, vyrůstala v mimořádně hudebním prostředí. Studovala hru na flétnu na pražské konzervatoři ve třídě Jana Hecla, pokračovala na pedagogické fakultě University Karlovy v oboru hudební výchova a sbormistrovství, studia uzavřela opět hrou na flétnu u Jiřího Válka na HAMU v Praze. Během studijních let se zúčastnila mistrovských kurzů v Telči, kde měla možnost spolupracovat s flétnistkou Clarou Novákovou, sólistkou Ensamble Orchestral de Paris. Na Mezinárodní akademii komorní hudby, která se konala v Dobříši a v Brandýse n. L., spolupracovala s hobojistou Mauricem Bourgem. Je sólistkou souboru Collegium Quodlibet, orchestru MLP a komorního dua April, které založila spolu s kytaristou a skladatelem Tomášem Ille. Trio založila s partnerem a houslistou Jiřím Sládkem se kterým vychovává 3 děti, které se také věnují hudbě. Jako sólistka vystupuje s předními orchestry a sólisty, v posledním roce např. s Plzeňskou filharmonií, Václavem Hudečkem a se svým otcem Jiřím Stivínem.

Lukáš Klánský

Lukáš Klánský patří k nejvýznamnějším a nejžádanějším českým klavíristům mladé generace. Díky oceněním na mnoha mezinárodních soutěžích a úspěšným vystoupení na festivalech v ČR, ale i v Evropě, se stal jak vyhledávaným sólistou, tak komorním hráčem. V roce 2014 získal jako člen Lobkowicz Tria první cenu na Mezinárodní soutěži Johannese Brahmse v rakouském Portschachu. Lukáš se narodil 22. 3. 1989 v Praze. Od pěti let byl žákem prof. Růženy Učňové v Hudební škole Hlavního města Prahy. V letech 2004 - 2010 studoval na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Evy Boguniové. Po ukončení magisterského studia na pražské HAMU ve třídě svého otce, prof. Ivana Klánského pokračuje nyní ve studiu doktorandském. Lukáš je laureátem mnoha mezinárodních soutěží (EPTA 2002, Agropolli 2003, Karl Drechsel Förderpreis 2007, Beethovenův Hradec 2007, Inernational Rotary Piano Competition 2012, Darmstadt Chopin International Wettbewerb 2013).

Vystupuje s předními českými orchestry (Komorní Filharmonie Pardubice, Filharmonie Hradec Králove, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Český Národní Symfonický Orchestr, Barocco sempre giovanne) a s dirigenty jako je Libor Pešek, Andreas Sebastian Weiser, Jan Kučera, Gundi A. Emilsson, nebo Istvan Denes. Koncertuje v ČR, SR, Německu, Švýcarsku, Francii, Itálii, Belgii, Nizozemsku, Chorvatsku, Slovinsku, Polsku, Turecku a Jihoafrické Republice. Publiku v ČR se představil na festivalech jako je Pražské Jaro, Dvořákova Praha, Světová klavírní tvorba, Svátky hudby Václava Hudečka, Talichův Beroun, nebo v Českém spolku pro komorní hudbu.
Je členem úspěšného Lobkowicz tria (Jan Mráček- housle, Ivan Vokáč- violoncello.) Pravidelně koncertuje s předními českými umělci, jako například Václav Hudeček, Jana Boušková, Kateřina Javůrková, nebo světově proslulé Pražákovo kvarteto. Na podzim 2013 vystoupil Lukáš společně se svým otcem Ivanem na festivalu Světová klavírní tvorba. Jejich provedení Dvořákových Slovanských tanců nahrál Český rozhlas a v listopadu 2014 vyšla tato nahrávka na CD. Lukášovo hudební cítění formoval, kromě jeho stálých pedagogů, Martin Kasík, ale také světoznámý Garrick Ohlsson, jehož pražského masterclassu se zúčastnil. Studoval i dirigování ve třídě prof. Miriam Němcové a prof. Hynka Farkače a sborovou tvorbu ve třídě prof. M. Košlera. Lukáš Klánský pedagogicky působí na Konzervatoři Plzeň a na Gymnáziu a hudební škole hl. m. Prahy

Daniel Klánský

Od května 2015 hostuje v opeře Národního divadla, kde již účinkoval v představeních Rudá Marie od J. Kučery v roli Mirko Hýla a Vedoucího, a to v režii V. Čermákové a pod vedením J. Kučery, v opeře Krakatit od V. Kašlíka v roli Ing. Tomeše, které režírovala A. Nellis a představení dirigoval P. Kofroň. Dále se pravidelně objevuje v opeře Prodaná nevěsta v roli Indiána. V současnosti se připravuje na trojroli Tónika, Giovanniho a 2. účastníka v opeře The Classical Style od amerického skladatele S. Stuckyho pod vedením D. Švece a v režii se A. Nellis, které ND uvádí spolu s další americkou operou pod názvem Mozart a ti druzí. Pod Státní operou Praha účinkoval v české premiéře opery B. Brittena Billy Budd v roli Donalda, pod vedením režiséra Daniela Špinara a dirigenta Christophera Warda. Pod Státní operou Praha rovněž vystupuje v roli Velekněze Baalovave Verdiho opeře Nabucco, které režíroval světoznámý tenorista José Cura a dirigoval A. S. Weiser. Stejnou roli Velekněze Baálova ztvárnil také v divadle J.K.Tyla v Plzni v režii T.Pilaře a pod taktovkou N.Baxy.

Miroslav Vilímec

Narozen v Klatovech. Ve hře na housle byl žákem své matky, houslistky a pedagožky Ilony Vilímcové, pro studiu na střední ekonomické škole se již věnoval hudbě, studoval Akademii múzických umění v houslové třídě prof. Václava Snítila. Bezprostředně po studiu úspěšně absolvoval konkurz do České filharmonie, kde působí od roku 1982, od roku 1992 v roli koncertního mistra. Výčet sólistických vystoupení zahrnuje účinkování s mnoha orchestry, pravidelně spolupracuje i s Českou filharmonií, se kterou provedl např. koncerty C. Saint-Saënse, W. A. Mozarta, N. Paganiniho, J. Kubelíka, Sukovu Fantazii, Lalovu Španělskou symfonii a mnoho dalších skladeb, s Českou filharmonií pořídil též nahrávku houslového koncertu Viléma Petrželky. Kromě recitálů s klavírem se věnuje i jiným nástrojovým kombinacím, hraje např. s akordeonistkou Jarmilou Vlachovou či s harfenistkou Janou Bouškovou. Miroslav Vilímec je také předsedou Společnosti Jana Kubelíka, která se stará o šíření odkazu Jana Kubelíka a dalších českých houslistů minulosti.

Lubomír Havlák

absolvoval Konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze ve třídách prof. Vladimíra Rejška a Antonína Moravce. Již od počátku studií se výrazně zajímal o studium komorní hry. Zúčastňoval se však i sólových interpretačních soutěží. Je nositelem 1. ceny ze soutěže konzervatoří české a slovenské republiky a v oblasti soudobé hudby se prosadil na soutěži C. Flesche v Londýně. V roce 1983 se zúčastnil interpretačních kursů Nathana Milsteina v Curychu. Svá studia ukončil uvedením koncertů A. Dvořáka a J. Brahmse s orchestrem v pražském Rudolfinu. V roce 1976 se stal zakládajícím členem Havlákova kvarteta, o 10 let později přejmenovaného na Kvarteto Martinů. Kromě komorní hudby se příležitostně věnuje pedagogické činnosti či vedení komorního orchestru. Vystupuje též jako sólista. Natáčel pro Český rozhlas.

Vlastimil Zeman

Pochází z Ledče nad Sázavou. Vystudoval Pražskou konzervatoř poté HAMU. Při studiích HAMU působil dva roky ve FOKu a rok po vojně také. Rok působil jako koncertní místr v armádním souboru - forma vojny pro muzikanty. Od roku 1986 je členem SOČRu ve skupině I. houslí. Za dobu svého působení byl členem: Sukův komorní orchestr, Talichův komorní orchestr, PKO, Collegium Gabriely Deméterové, s Pavlem Hůlou spolupracuje v souboru Praga Camerata, MLP - komorní orchestr.

Jaroslav Bohdal

Studoval konzervatoř v Praze. V SOČRu hraje 20 let. Je členem skupiny prvních houslí. Kromě hry v orchestru komponuje skladby pro housle sólo. Jaroslav také  reprezentuje Českou Republiku v běhu na 100km a 24h. a závodí ve shybech na hrazdě.


Milan Cvanciger

Absolvent: Vojenská hudební škola Roudnice nad Labem(1966-70) Státní konzervatoř Plzeň- obor housle Filosofická fakulta UK Praha - obor pedagogika a psychologie. Člen: Vojenská hudba Příbram (1970-74) Opera státního divadla J.K.Tyla Plzeň SOČR Praha (od roku 1990) Komorní soubor Musici di Praga Brixiho komorní soubor Zakládající člen Pellant kolegia Kromě těchto činností v letech 1978-2003 učitel hry na housle v ZUŠ Davle a Řevnice.

Petr Hlaváč

Můj nástup do orchestru FOK v sezóně 1981-1982 byl spojen s dokončením studijí na JAMU Brno. Od tohoto období až do současnosti jsem hrál hodně krásných a kvalitních koncertů doma i v zahraničí. Mám velkou rodinu a volný čas dnes trávím se svými vnoučaty a relaxačním pobytem na chalupě na Moravě.

Jiří Sládek

vzděláni: absolutorium - konzervatoř P.J.Vejvanovského v Kroměříži 1988-1989: učitel ZÚŠ v Malenovicích 1992-1993: člen filharmonie B.Martinu 1993-1999: člen international orchestra of Cairo 2000-2002: učitel ZUŠ I.Hurníka P-2 Z ZUŠ Lounských P-4 2000-2003: člen Českého souboru písní a tanců 2003-2017: člen Melody Makers Jiri Sladek- Absolvent Konzervatore v Kromerizi, zacinal jako clen Zlinske filharmonie, Mezinarodniho orchestru v Káhire, nyní je clen big bandu Melody Makers Ondreje Havelky, Filmoveho orchestru a dalsich komornich souboru.

Jan Mareček

Narozen 10. 2. 1957 ve Strakonicích, studoval na konzervatoři v Plzni (housle - prof. J. Holotová, viola - prof. J. Motlík), kterou absolvoval v roce 1979. AMU v Praze (viola - prof. L. Malý) absolvoval v roce 1983. Byl oceněn za vynikající interpretaci české soudobé skladby. Poté působil ve Státní opeře Praha a od roku 1987 jako vedoucí skupiny viol v orchestru Českého rozhlasu (SOČR). Od roku 1990 působí jako violista v České filharmonii. Intenzivně se věnuje komorní hře v Českém komorním orchestru, v Českém smyčcovém triu a triu In Camera Caritatis. V současné době je člen Collegia České filharmonie, souboru Camerata Praha a MLP - komorní orchestr.

Eduard Šístek

Studoval na Pražské konzervatoři u Jaroslava Kulhana a na HAMU (bakalářské a navazující magisterské studium) u Mikaela Ericssona. V rámci programu ERASMUS absolvoval roční studijní pobyt ve Vídni, kde si rozšířil obzory na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien pod vedením Reinharda Latzka. Čtyřikrát zvítězil na mezinárodní violoncellové soutěži v rakouském Liezenu. Stal se absolutním vítězem soutěže Prague Junior Note a vítězem soutěží o stipendium společnosti YAMAHA a Talents for Europe. Obdržel Cenu Olega Podgorného "pro nejúspěšnějšího nejmladšího českého účastníka" soutěže Pražské jaro. Je také laureátem Soutěže Nadace B. Martinů, Mezinárodní soutěže L. Janáčka v Brně a držitelem ocenění "New Master on Tour 2015" (The International Holland Music Sessions).

Pavel Nejtek

Pavel Nejtek se narodil 20. ledna 1960 v Chebu. Po maturitě na přírodovědném gymnáziu v Chebu absolvoval plzeňskou konzervatoř u prof. Václava Lísy v roce 1984. V roce 1982 vyhrál soutěž s mezinárodní účastí v Kroměříži. Ještě jako student vyhrál konkurz do SKO a je od v roku 1983 kontrabasistou Sukova komorního orchestru v Praze. Po úspěšném konkurzu do České filharmonie nastupuje 1.1.1988. V roce 1991 vyhrál interní konkurz a dostává se na místo zástupce vedoucího kontrabasové skupiny v orchestru České filharmonie. Je vyhledávaným komorním hráčem, pravidelně koncertuje s českými komorními soubory Panochovo kvarteto, Apollon kvartet ,Martinů kvartet, Pražákovo kvarteto, ze zahraničních je to zejména Henschel Quartet (BRD). Spolupracuje s komorními orchestry, např. s Ars instrumentalis Pragensis(1. cena soutěž Osaka 1996), Praga Camerata a Český komorní orchestr. Pedagogicky byl činný v letech 1994 - 2000 na hudebním gymnasiu Jana Nerudy v Praze, kde vychoval řadu úspěšných absolventů.


Rostislav Tvrdík

Vystudoval konzervatoř Ostrava hlavní obor kontrabas (1972 -1979) V rámci své profesní kariéry nasbíral bohaté pracovní zkušenosti:

2010-2019 stálý člen The City of Prague Philharmonic Orchestra

2015-2016 člen kontrabasové skupiny orchestru Státní opery Praha

2012-2019 založení skupiny Svatopluk - frontman - produkce

2012-2019 spoluzaložení skupiny Augenblick hrající a zpívající ve vlastním aranžmá židovské - rabínské písně

2012 - 2019 produkce komorního orchestru MLP, kontrabas

2012 - 2019 "Z hvězdiček rostou hvězdy", spolu s patronem projektu Václavem Hudečkem produkce hudebních cyklů, ve spolupráci s vedením Prahy 6, NTK Pražskou konzervatoří a ostatními středními hudebními školami v Praze

2011 - 2013 Aerotone - jednatel umělecké agentury orchestrálních hudebníků Čech a Moravy

2001 - 2019 OSVČ v oblasti kultury, především produkce koncertů a kulturních událostí, autorské projekty a jejich produkce

1984 - 2001 SOČR, člen kontrabasové skupiny Symfonického orchestru Českého rozhlasu: https://www.rozhlas.cz/socr/portal/

1981- 2019 člen souboru Chorea Bohemica, zpěv, kontrabas https://www.choreabohemica.cz

1981 - 1984 OSA, samostatný referent provozu hudebních děl

1979 - 1981 VUS - ZVO (Vojenský umělecký soubor západního vojenského okruhu-orchestr-kontrabas - základní vojenská služba)

1977-1979 - Ostravské a Opavské divadlo-opera/opereta (praxe - konzervatoř Ostrava)