Daniel Klánský a Gabriela Kopperová v Kašperských Horách

Po příjemném odpoledni v přátelském kruhu nás poctili svou návštěvou vynikající sólisté Daniel Klánský (basbaryton) a Gabriela Kopperová (soprán) v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách. Potěšil nás plný kostel posluchačů i závěrečný standing ovation.